X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar £ British Pound

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi
KAMPANYA!
Anında Araç Kirala

Şimdi Üye Ol!
İlk kiralamada %10 Ek İndirim Kazan

Hemen Üye Ol!

ARAÇ KİRALAMA KOŞULLARI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ile kiralayan ABAY FİLO KİRALAMA TURİZM SAN TİC LTD ŞTİ bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede "vasıta" olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI 'ya kiralamaktadır. ABAY FİLO KİRALAMA TURİZM SAN TİC LTD ŞTİ ‘ iş bu sözleşmede “ABAY FİLO” olarak anılacaktır.

KİRACI, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı, kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi kabul etmesiyle KİRACI şahsına ait ve yasalardan kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI 'nın online rezervasyon işleminde beyan ettiği telefon, adres ve maile yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

KİRACI vasıtayı,tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki ABAY FİLO teslimat merkezine, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için ABAY FİLO 'ya başvuracak ve ABAY FİLO 'nın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI 'nın aracı hukuka aykırı olarak yeddieminde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI, kiralanan araç için navigasyon, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür.

Kiracının vasıta kullanım hakkını kısıtlayan haller:

Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından kullanım,

Motorlu spor faaliyetleri (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil),

Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınması,,

Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük / eşya taşınmasında,

Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

Vasıtanın Kullanımı:

Vasıta, KİRACI tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar tarafından da kullanılabilir.

Vasıta geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre ABAY FİLO, KİRACI 'dan ek güvence bedelleri veya kiralama bedeline ek teminat bedelleri tahsil edebilecektir. KİRACI, bu durumu bildiğini ve onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI 'nın veya ek sürücünün aday sürücülüğünün iptal olması durumunda da sürücü derhal vasıtayı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli ve idari yaptırımlardan ve tüm zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

KİRACI, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan tamamen KİRACI sorumludur.

KİRACININ, ABAY FİLO'nın isteği üzerine ABAY FİLO'nın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlü olduğu durumlar:

Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

KİRACININ, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerle ilgili, Hasar Sorumluluk, Araç Hırsızlık, İhtiyarı Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza sigortası bedellerini, mini hasar güvencesini, ABAY FİLO tarafından KİRACI 'ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin tamamı oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarları KİRACI tarafından ödenmekle yükümlüdür.

KİRACI 'nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk sigorta poliçesi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; kiracı, ABAY FİLO'ya kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı eksiksiz temin ederek ABAY FİLO'ya iletmesi durumunda,söz konusu kazadaki hasar ve zarar bedelinin ABAY FİLO 'nın belirleyeceği muafiyet tutarı kapsamındaki tutarını ödemekle yükümlü olacaktır. 

Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise ABAY FİLO'tarafından OTO KİRALA’nın poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. 

Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen veya genel kasko koşulları uyarınca kabul edilmeyen hususların mevcudiyetinde (KİRACI 'nın alkol veya uyuşturucu kullanırken araç kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporunu temin etmemesi vb.) ise söz konusu hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir.

KİRACI, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk poliçesini kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, ancak kaza durumunda, KİRACI 'ya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı ceza verilmişse, ABAY FİLO, KİRACI 'dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir provizyon, KİRACI 'nın kredi kartından bloke edilir. KİRACI, provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli ve sözleşmede belirtilen diğer tahsilâtlara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

KİRACI 'nın kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Poliçesini kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.

Aşağıdaki hususlar güvence kapsamında girmemektedir ve güvence tarafından karşılanmamaktadır.İş bu sebepten bu hususlar KİRACI tarafından karşılanmalıdır.

 • Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, jantta oluşan hasarlar
 • Jant kapağı ve stepne çalınması
 • Ruhsat,plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi
 • Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi
 • Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar
 • Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri güvence firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dâhil edilemeyen ve güvence şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

ABAY FİLO,araç içinden çalınan veya aşırıları eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz,

KİRACI, 3.şahıslara verilen Zorunlu Trafik güvencesi kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak KİRACI, İşbu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyarı Mali Mesuliyet güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden poliçede kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.

KİRACI, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza güvencesi kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.

KİRACI, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve / veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik güvencesi kuralları kapsamında, güvence firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3.kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları,cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

KİRACI 'ya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden harcanacak bedel kadar hasar takip bedeli alınacaktır.

KİRACI, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik güvencesi şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari cezai ve hukuki sorumluluk KİRACI 'ya ait olacaktır. Ancak KİRACI vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu meydana gelen hasar bedellerini, trafik güvencesi ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI hasar muafiyet güvencesi kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

Kaza anında alkollü ve / veya uyuşturucu etkisi altında ise,

Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

 1. c) Trafik kaza tutanağının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,
 2. d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
 3. e) KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü / sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
 4. f) Türkiye Güvence ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde veya güvence şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

KİRACI ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda ABAY FİLO ’nun güvence şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:

 • İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
 • Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik güvence poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini almak,
 • Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
 • Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
 • Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
 • Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın ABAY FİLO ofisine ulaştırmak.
 • ABAY FİLO, hiçbir şekilde KİRACI tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra eder.

10- Vasıtanın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACI olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde KİRACI, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesi 'nden yararlanacaktır.

Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik güvencesi limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dâhil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI 'ya aittir.

ABAY FİLO vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KİRACI, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve / veya bu Sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu Sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, ABAY FİLO 'ya herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer'ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.

KİRACI, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağım veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, ABAY FİLO 'nun hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, ABAY FİLO 'nun, ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, ABAY FİLO 'nun, en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACI, ABAY FİLO 'nun bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

15-’’KİRACI’’dan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri ABAY FİLO gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vs. 'de KİRACI karşılayacaktır. ABAY FİLO, bu bedelleri KİRACI 'ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, ABAY FİLO 'nun kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

16- KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. ABAY FİLO 'nun onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda da araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ofislerimizden yapılan Sigara içilmeyen araç kiralamalarında araç içinde sigara içildiğinin tespiti durumunda ...........TL+ KDV ceza uygulanacaktır.

17- KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan ABAY FİLO sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI 'ya veya sürücüsüne aittir. KİRACI 'nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda ABAY FİLO'ya yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI 'ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men 'ine karar verilen durumlarda da trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak da doğacak ek masraflar vs. ABAY FİLO doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır.

18- KİRACI 'ya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS, HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI 'ya geçiş bedeli + KDV olarak fatura edilecektir.

19- ABAY FİLO, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ilgili kurumlara ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bedeller kiracıya rücu edilecektir. ABAY FİLO söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. ABAY FİLO rafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

20- Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI 'nın insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI 'ya ayrıca fatura edilir.

21- KİRACI'nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması halinde KİRACI, ABAY FİLO'ya bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI vasıtanın ABAY FİLO tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. ABAY FİLO, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

22- ABAY FİLO, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun ABAY FİLO 'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. KİRACI, feshi müteakip derhal aracı ABAY FİLO 'ya teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir. Fesih bildirimini müteakip 3 gün içerisinde de aracın teslim edilmemesi halinde ise ABAY FİLO, KİRACI hakkında TCK kapsamında emniyeti suiistimal suçunun oluşması sebebi ile resmi makamlara bildirimde bulunacaktır.

23- KİRACI, ödemeleri kredi kartı veya  nakit olarak yapacaktır. KİRACI; kira ödemeleri, provizyon ve sözleşmede kararlaştırılan diğer ödemelerin başlangıçta onayını verdiği kredi kartından tahsillini ve bu tahsilatlara ilişkin itiraz hakkının olmadığını peşinen kabul eder. 

Ayrıca, cari hesapla çalışılan KİRACI' lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

24- KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği taktirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında, KİRACI 'sı veya sözleşmede belirtilen Yedek Kullanıcı dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir güvence ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

Kiracı,kiralamaya ilişkin gerçekleştireceği hizmet ve mal alım satımı ve diğer işlemler nedeniyle kendisine tebliğ edilecek faturaların yalnızca, Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda oluşturularak bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderileceğine onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça KİRACI 'ya haricen bir kâğıt fatura tebliğ edilmeyecektir. KİRACI 'nın bildirmiş olduğu e-posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI 'ya aittir. E-mail adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olması vs. durumlarında faturanın iletilememesi halinde KİRACI, ABAY FİLO 'dan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da ABAY FİLO'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

26- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

27- KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde  ABAY FİLO KİRALAMA TURİZM SAN TİC LTD.ŞTİ‘nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

28- KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

29-KİRACI, araç tesliminde araç kiralama sözleşmesine ek araç teminat bedellini kiralama sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi ABAY FİLO kiralama koşullarına aykırı davranışlarda bulunması halinde teminat olarak imzaladığı evrağı hiçbir itirazda bulumayacağını ve icra yolu ile ABAY FİLO tahsil edebileceğini kiralama sözleşmesi imzalandıktan sonra tüm ödemeleri şimdiden yapacağına itiraz etmeksizin muhafakat ve kabul taahhüt eder.

30- KİRACI, ABAY FİLO'nun defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

31- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde  KOCAELİ  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

 

ÜYELİK  SÖZLEŞME

1-TARAFLAR
İşbu sözleşme, www.abayfilo.com.tr  adresinde faaliyet gösteren web sitesinin tüm haklarının sahibi olan, merkezi “Karabaş mah Hafızselimefendi sok No : 11/D Kocaeli /İzmit. Abay Filo Kiralama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile siteye üye olan Üye (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında, üyenin www.abayfilo.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye üye olarak, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-TANIMLAR
İşbu Sözleşmede belirtilen;
ABAY FİLO KİRALAMA : Abay Filo Kiralama Turizm San Tic Ltd Şti ( kısaca Abay Filo )
Üye: Web sitesine üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Site: www.abayfilo.com.tr  alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
Araç: Mülkiyeti Abay Filo’Ait  kiralamaya konu edilen her marka ve modelde aracı,
Sözleşme: İşbu “Websitesi Üyelik Sözleşmesi”ni ifade eder.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, araçların Abay Filo tarafından sitede çevrimiçi olarak internet üzerinden kiralanmaya sunulmasına dair usul ve esaslar ile Abay filo ve Üyenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, sitede yapılacak olan ve üyenin kiralayacağı araç/araçlar hakkında hüküm ifade eder.

4- ABAY FİLO ’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. ABAY Filo, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla kanunun öngördüğü tüm makul güvenlik tedbirlerini almakla birlikte, bu bilgilerin güvenliğini garanti etmemektedir. Üye’nin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
4.2. ABAY Filo güvenlik nedeniyle Üye’nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilecek, kayda alabilecek ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilecektir.
4.3. ABAY Filo önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilecektir.
4.4. Web sitesine üyelik, ABAY Filo tarafından araç kiralama hizmetinin sunulması için ön şart olmayıp, Üye olunmaksızın araç kiralama hizmeti alınabileceğinden, Üyelik kapsamında Üye’ye sunulan tüm faydalar, “Ek fayda” niteliğindedir.
4.5. ABAY Filo dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
4.6. ABAY Filo, Sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, kiralama şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler.
4.7. İşbu Sözleşme ABAY Filo’nun kiralama yapacağı araç adedi, marka, model ve model yılı ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle ABAY Filo ’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
4.8. ABAY Filo’nun, kiralama faaliyetlerini tek taraflı olarak başlatmama, durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ABAY Filo tarafından açıklanan veya sonradan açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ehliyet, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal ABAY Filo’ya  ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Bu sebeple doğacak hiçbir sorumluluk ve/veya kusur ABAY Filo’e yükletilemez.
5.3. Üye, sitede belirtilen  hizmetlerden faydalanırken T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda   yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri ve sınai hakları kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.5. Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde ABAY Filo’nun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
5.6. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun ABAY Filo tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
5.7.Üye, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
5.8.Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
5.9.Üye, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
5.10.Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan ABAY Filo  sorumlu değildir.
5.11.Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1. Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler ABAY Filo veya lisans verenlere aittir. Üye, ABAY Filo’nun yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde  sitenin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, ABAY Filo nun uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ' ABAY Filo dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye ABAY Filo 'a ödemekle sorumlu olacaktır.
6.2. ABAY Filo'nun Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know- how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
6.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
6.5.Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye ait olup ABAY Filo'nun rücu hakkı saklıdır.

7- SORUMLULUK
Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda  ABAY Filo'nun  Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede araç kiralama faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle ABAY Filo'dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.
ABAY Filo hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. ABAY Filo'nun üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder., ABAY Filo'nun Üyenin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8- MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında;  Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve  internet  arızaları, ABAY Filo işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, ABAY Filo yükümlülükleri askıya alınır.  Bu ve bunun gibi durumlarda, ABAY Filo ya' gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için ABAY Filo,dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde ABAY Filo, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

9- ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen  aykırı davranması durumunda ABAY Filo, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye ABAY Filo ,dan  hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez.
9.2. ABAY Filo iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, meyilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek ABAY Filo’dan  hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme  talep edemez.

10- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ABAY Filo’nun  Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

11- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
11.1 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında ABAY Filo ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve ABAY Filo’nun izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye ABAY Filo’nun uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca ABAY Filo, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, rezervasyon ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. ABAY Filo, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca ABAY Filo bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra dahi süresiz olarak geçerlidir. 
11.2 Üye’nin Kişisel verileri, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanacaktır. ABAY Filo tarafından söz konusu kişisel veriler rezervasyon ve araç satışı gibi hizmetlerin sağlanması, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek hediye ve iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması, daha iyi hizmet sağlamak amacıyla müşteri memnuniyet veya şikâyetlerinin yönetilebilmesi suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve sadakat programı çerçevesinde müşteri anketleri yapılabilmesi ve geri bildirim yapılabilmesi gibi sair amaçlarla işlenecektir; Üye bu hususlarda açıkça onay vermiştir. Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, Abay Filo Kiralama Turizm San Tic Ltd Şti,  ABAY Filo bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, başvurularının onayının alınacağı kurum ve kuruluşlara, resmi kurumlara, yetkili temsilcilere, sigorta şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi hizmeti veren şirketlere, nakliye ve kargo gönderimi için aracı olarak kullanılan şirketlere, bilcümle hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilere aynı şekilde sözleşmenin ifası ve hizmetlerin görülmesi maksadıyla aktarılacaktır; Üye bu hususlarda açıkça rıza göstermiştir.
11.3 Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme; hakları vardır.
11.4 Üye, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hâlihazırda ABAY Filo uhdesinde bulunan ya da ileride vereceği iletişim adreslerine ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilecektir.

12- TEBLİGAT
Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.
Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin ABAY Filo tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından ABAY Filo sorumlu değildir. Üye’nin ABAY Filo ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

13- SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
ABAY Filo, Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

14- YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI
14.1.İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
14.2.Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, ABAY Filo’nun  her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

15- DİĞER HÜKÜMLER
15.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
15.2. ABAY Filo’in Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.  Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
15.3.İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı ABAY Filo’ten hiçbir hak ve alacağı olmadığını, ABAY Filo’yu  her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı ABAY Filo’ya karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
15.4.Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
15.5.Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde ABAY Filo nun  yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
15.6 Kanunlar tarafından izin verilen kapsamda ABAY Filo dolaylı, netice kabilinden doğan veya cezai tazminatlardan (sınırlı kalmamak kaydıyla kaybedilen kârlar dâhil) yükümlü olmayacaktır. ABAY Filo ’in Üye’yi tazmin etme yükümlülüğü dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğün veya garantinin ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlarla ilgili yükümlülüğü ve üçüncü kişileri tazmin etme yükümlülüğü, işbu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ABAY Filo’ya ödenecek olan toplam ücretin tutarı ile sınırlıdır. Her hâlükârda ABAY Filo,Üye’nin uğradığı dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

16. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
16.1. İşbu Sözleşme ABAY Filo tarafından ABAY Filo içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üye’ler, işbu sözleşme hükümlerini ABAY Filo’yu  kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ABAY Filo dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ABAY Filo üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.
16.2. Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " Abay Filo Kiralama Turizm San Tic Ltd Şti " veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, " Abay Filo Kiralama Turizm San Tic Ltd Şti "yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 


Top