Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

Kiralama Şartları

ABAY FİLO KİRALAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

MADDE1-GENEL KOŞULLAR :
Abay filo kiralama turizm sanayi ve ticaret limited şirketi
den kiralamış olduğum aracı trafik kurallarına uygun olarak kullanmak ve tehlikesi bana ait olmak üzere kiraladım.

Sözleşmenin ön sayfasında belirtilen şartları okuyup kabul ettim.

A) Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla, kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda. avadanlıklar, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar vb) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını sözleşmede tazılı gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiralayan kiracının kira sözleşmesi kurallara aykırı araç kullandığını tespit edildiği herhangi bir zamanda araca el koyma hakkını saklı tutar. minimum kiralama süresi 1 gündür 3 saati aşan gecikmelerde 1 tam gün. 3 saate kadar olan gecikmelerde ise saat başına kiralama ücretinin 1/5 tahsil edilir.
B) Kiracı araca iyi bakacağını taahhüt ve aşağıda gösterilen durumlarda aracı hiç bir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder.

  1. Gümrük yasalara, T.C.K ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde.
  2. Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde yada yüklenerek taşınmasında.
  3. Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.
  4. Trafik kurallarına göre saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında.
  5. Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal taşınmasında.
  6. Kiracının yada gösterilen ikinci sürücünün alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik vb etkisi altında.
  7. Kiracı dışında aracın bu kira kontratının ön yüzünde kiralayan tarafından kabul edilmemiş ve isimleri yazılmayan kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmesi halinde.
  8. Önceden yazılı izin verilmediği halde aracın T.C. sınırları dışında.
  9. Aracın kısıtlı ve yasaklı bölge diye tabir edilen alanlarda, kullanılmayacağını kabul eder.


C) Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı 3.şahıslara kullandıramaz. Ancak kiracı dışında 3. şahıslarca kullanımı, kiralayanın bu şahısların kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydetmesiyle mümkündür. aksi halde tüm sigortalar geçersiz ve hasardan kiracı sorumlu olmaktadır.
D) Kiracı aracı kiralayana teslim anında araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakaları) iade etmediğinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
E) Kira süresi boyunca oluşturabilecek trafik cezaları kiracıya aittir.
F) Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kurusu olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alı konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralanan tarafından istenir.
G) Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımının (yağlama, yağ değişimi gibi) yaptıracak, masrafları kiralayanın adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabii kullanma , eskime ve sonunda yapılan tamirat , yedek parça ve lastik değiştirme donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu , aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup , aracın işten kalma ücreti geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. Taşrada gerebilecek onarımlar , kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilecek , onay alınıp yaptırılacak , kiralayan adına düzenlenmiş detaylı faturalar kiracıya ödenecektir.
H) Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından , kira süresi içinde veya önce yada aracın kiralama iadesinden sonra , aracın içinde veya üzerinde bırakılan , taşınan herhangi bir malın kaybından veya üzerinde bırakılan , taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan , bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
I) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu hüküm ve şartlarda herhangi bir ilave veya değişiklik geçersizdir.
İ) Her halde kiracı ve kiralayan 3.şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıklar gösterilip , hakları oranında vekalet vermek ve dava haklarını temlik etmek zorunda olup , yargılama giderleri bu oranda dahilinde paylaşılacaktır.
K) Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar KOCAELİ Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.
L) Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları , yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykınlık, kiralayana derhal aracın geri iadesini herhangi bir sebeple ve hiç bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.
MADDE 2- ÖDEME : Kiracı ön yüzde görülen veya geçerli olan fiyat tarifesindeki harcamaların tümünü ödeyecektir.


MADDE 3- SİGORTA : Kiralayan araçlarını Karayolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Kasko ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası kiralayanın ihtiyanındadır. Sigorta detayları tüm ofis ve acentelerimizde bulunan sigorta broşürlerinde gösterilmiştir.
1- TP-Hırsızlık Sigortası : Müşteriyi aracın veya araç parçalarının çalınmasından doğabilecek maddi yükümlülük ve tazminat taleplerine karşı korunmak için düzenlenen ayrı bir sigorta türüdür. Kiracı dilerse kira kontratının ön yüzündeki (KABUL) kutusunu imzalayarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücret ödemek koşulu ile bu sorumluluktan kurtulabilir. Kiracı seyir dışında aracı , güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa , kiracının ağır ihmali görüşmediği (anahtarların araç üstünde bırakılması , anahtarların tanınmayan bir kişiye verilmesi v.b) müddetçe azami yükümlülüğü aracın 45 günlük kira bedelinin broşür fiyatı üzerinden ödenmesi şeklinde olacaktır. İhmal görülen durumlarda , kiralanan aracın bedelinin tamamını kiracıdan talep edilir. Aracın parça ve aksesuarlarının çalınması durumunda da azami ölçüde bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık nedeniyle hasara uğraması durumunda işçilik parça ve değişimi , bakım süresindeki park giderleri , aracın çekilmesi , yoksun kalınan gelirler , işletme giderleri gibi giderlerinden kiracı sorumludur. Bu sigorta alınmadığı taktirde müşteri aracın değerinden veya hırsızlık sonrasında değiştirilen parça ücretleri dahil olmak üzere tamirat ve işçilik giderleri kayıp kazan , aracın çekme ve barındırma ücretlerinden sorumlu olacaktır. Bu sigortayı kabul eden müşteri hırsızlık olayı ile karşılaştığı taktirde hırsızlık olayını polis veya jandarmadan alacağı tutanakla belgelemek zorundadır.
2- CSW-Kasko Sigorta Bağışıklığı : Kiracı ön yüzdeki kabul sütununa imza atarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödeyerek Kasko sigorta bağışıklığından yararlanabilir. Aksi takdirde araçta hasar veya hırsızlık sonucu oluşabilecek zararlardan tamamen sorumlu olacaktır. Kasko sigorta bağışıklığı ağır ihmal, kira koşullarına aykırı davranmak gibi nedenlerden ötürü geçersiz kalabilir.
3- PAI Kişisel Kaza Sigortası : Aracın sürücüsü ve diğer yolcular için koruma sağlayan bu sigorta için ödenecek bedeller broşürde belirlenmiştir. Bu bedeller tazminat talep eden her yolcu arasında bölüştürülecektir. Kiracı PAl kabul sütununu imzalamak ve tarifelerdeki ücretini ödemek suretiyle bu korumadan yararlanabilir.
4- LIS Yükümlülüğü Arttırma Sigortası : Üçüncü şahıslar için sağlanan koruma limitleri LIS sütununu imzalamak ve tarifelerdeki ücretleri ödemek sureti ile sigorta broşüründe gösterilen limitlerde koruma sağlayacaktır. Herhangi bir kaza ve hasar durumunda kiracının sigortalardan yararlanabilmesi aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.

A.   Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan(Şehir sınırları içindeki trafik polisi , mahalli karakol , şehir dışında Jandarma v.b gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit isim ve adresi, benzer belgeler ve bilgiyi kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür

B.   Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir. Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek koruma altına alacaktır. Araçtan bazı şeylerin çalınması kiracının tazmim sorumluluğu altındadır.

C.   Kiracı kullandığı aracın kazaya uğraması veya 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan ve limitleri aşmaları , sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rücu yoluyla ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi talepleri kiracı tarafından karşılanır. Kiralayanın rücu hakkı saklıdır.

D.   Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirlenen süre kapsamında geçerlidir. Eğer kiralayan ile kiracı bir uzatma üzerinde anlaşmamışlarsa kiralayan kiracının neden olduğu bütün zararlardaki sorumluluğu red eder ve sadece kiracı sorumlu olur.

E.   Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mesuldür.

F.    kiracı aracın her türlü kaza sonucunda uğrayacağı zarardan broşürde yazılı miktara kadar ihtirazsız sorumludur. Kendisine ait kabul olmayan her türlü ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan , uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için, kiracıdan talep bulunma hakkına sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşürde belirtilen günlük kira bedeli esas alınarak hesaplanır.

G.   Bu sözleşme kiralayan kiracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek tüm diğer sözleşme protokolden önce uygulanır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlük kazanır.

H.   Sigortaların geçerli olabilmesi için aracın yerinin değiştirilmeden Trafik, kaza ve alkol raporunun alınması, kazadan tamamen kusurlu bulunası, aracın alkollü, uyuşturucu etkisi altında veya hız sınırlarının dışında kullanmaması gerekmektedir. Hırsızlık sigortası geçerli olabilmesi için de polis veya jandarma ile tutanak düzenlenmesi zorunludur. Kaza ve çalınma halinde Abay Turizm ofisine veya acil yardım telefonlarına haber verilmesi gerekmektedir.

İ.      Ön cam, yan camlar ve/veya far kırılmaları, lastik yarılması ile kullanımdan doğacak hasarlar sigorta kapsamı dışındadır. Sigortalar kabul edilse dahi tüm masraflar kiracı tarafından ödenecektir.

Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak sorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması , araç çekilmesi v.b) kiracı sorumludur. - Kara yolları trafik kullarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden(Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraf ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur.
Kiracı, araç teslimi sırasında , belirlenen ücreti , sonradan oluşacak maliyetleri ise , kira bitiminde , kredi kartı veya nakit olarak gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan kiracılar , oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir. Kiracı , kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde , hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (Yüzde Beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul , beyan ve taahhüt eder. Kiracı , kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Cenk ABAY teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Araçlarımızın Günlük 350 KM Limiti Bulunmaktadır. Limit Aşımında Her KM Başına 60 Krş + KDV Olarak Hesaplanmaktadır.
FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR